Kwalifikacje i zaplecze techniczne

Firma zatrudnia wykwalifikowanych pracowników z branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej a także kadrę inżynierską koordynującą realizacją projektów oraz zarządzającą budowami.

Potwierdzeniem tego faktu są otrzymane dyplomy państwowe, zaświadczenia o ukończonych kursach, certyfikaty producentów wyrobów budowlanych. Nasza firma zatrudnia inżynierów z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Nasi pracownicy posiadają kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie, potwierdzone ukończonymi kursami:

  • monter konstrukcji żelbetowych
  •  operator koparko-ładowarek
  • monter rusztowań
  • spawacz konstrukcji stalowych

oraz posiadają dyplomy mistrzowskie w zawodach:

  • murarz
  • dekarz
  • technolog robót wykończeniowych w budownictwie